Institut za preventivu

Institut za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj – Novi Sad, ili kraće “Institut za preventivu” osnovan je 1990. godine, pod nazivom “Centar za preventivu”, sa ciljem da kao ovlašćena organizacija, u skladu sa zakonskim propisima, standardima i konvencijama, pruži stručnu pomoć u oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije, zaštite životne sredine i drugim delatnostima privrede.

Institut za preventivu, danas predstavlja savremeno preduzeće, koje je tako organizovano i tehnički opremljeno da može odgovoriti na brojne zahteve potencijalnih korisnika usluga, što nas svrstava u vodeće institucije te vrste u zemlji.

Četrdeset visokoobrazovanih stručnjaka iz oblasti prirodnih, tehničkih, medicinskih i humanističkih nauka, sa višegodišnjim iskustvom, od kojih su dva doktora nauka i četiri magistra, predstavljaju svojevrsno bogatstvo našeg preduzeća.

Za obavljanje delatnosti Institut poseduje odgovarajuće licence, akreditacije i rešenja, dobijene od resornih ministarstava i Akreditacionog tela Srbije.

IZP Novi Sad

PROTIVPOZARNA ZASTITA

Od samog osnivanja Institut se bavi poslovima iz oblasti zaštite od požara i eksplozije. Naročito smo ponosni na oblast protiveksplozivne zaštite, gde se smatramo liderima. Naš prvi direktor, pokojni Ištvan Karaba, shvatajući značaj ove oblasti, profilisao je delovanje Instituta u pravcu koji je već krajem devedesetih godina rezultirao osnivanjem Akreditovane laboratorije za ispitivanje uređaja u “Ex” izvedbi. Razvijajući se i dalje, Institut je 2005. godine akreditovao Sertifikaciono telo za sertifikaciju prozvoda u “Ex” izvedbi.

Od 2016. godine Institut za preventivu je Imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda sa odgovarajućim zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Oblast zaštite od požara i eksplozije široko je zastupljena u okviru naše delatnosti, Na osnovu Rešenja MUP-a o ovlašćivanju za izradu glavnog projekta zaštite od požara i Rešenja za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara (svih 6 stavki), Institut se bavi izradom projektne dokumentacije, i to:

– Glavnog projekta zaštite od požara
– Projekata stabilnih sistema za gašenje požara
– Projekata stabilnih sistema za dojavu požara
– Projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
– Analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
– Projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
– Projekata sistema za odvođenje dima i toplote
– Planova zaštite od požara i drugih normativnih akata iz ove oblasti

Institut za preventivu vrši kontrolisanje aparata za gašenje požara, hidrantske mreže, uređaja i sistema za dojavu požara, sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para, stabilnih sistema za gašenje požara, pregled i ispitivanje protivpanične rasvete i protivpožarnih klapni.

 

Pogledajte i:

Kontakt informacije:

 • KRALJEVIĆA MARKA 11
 • Novi Sad
 • Srbija
 • 21000
 • 021/420 571
 • institut@izp.rs
 • http://www.izp.rs/

Radno vreme

 • Ponedeljak:
 • Utorak:
 • Sreda:
 • Četvrtak:
 • Petak:
 • Subota:
 • Nedelja:

Ocenite firmu:

 • Ocena 1
 • Ocena 2
 • Ocena 3
 • Ocena 4
 • Ocena 5