Protivpozarni aparati Novi Sad

BB TIM- EXPERT

BB TIM- EXPERT DOO NOVI SAD JE LICENCIRANO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I VANREDNIH SITUACIJA. Izrada normativnih akata Pravila zaštite od požara (za III kategoriju ugroženosti od požara) Plan zaštite od požara (za I i II kategoriju ugroženosti od požara) Plan […]