Servis protivpozarnih aparata Novi Sad

Vatrogroup

Vatrogroup Novi Sad. Od 2009. godine bavimo se poslovima protivpozarne zastite. Pored trgovine vatrogasnom opremom i sredstvima, pružamo kompletnu uslugu servisiranja i održavanja protivpožarne opreme. Posedujemo sve licence potrebne za vršenje poslova iz oblasti Zaštite od požara. PROJEKTOVANJE: stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara, stabilnih sistema za automatsko gašenje požara, hidrantske instalacije, tehnoloških procesa, gromobranske […]

BB TIM- EXPERT

BB TIM- EXPERT DOO NOVI SAD JE LICENCIRANO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I VANREDNIH SITUACIJA. Izrada normativnih akata Pravila zaštite od požara (za III kategoriju ugroženosti od požara) Plan zaštite od požara (za I i II kategoriju ugroženosti od požara) Plan […]