Vatrogroup

Vatrogroup Novi Sad. Od 2009. godine bavimo se poslovima protivpozarne zastite. Pored trgovine vatrogasnom opremom i sredstvima, pružamo kompletnu uslugu servisiranja i održavanja protivpožarne opreme. Posedujemo sve licence potrebne za vršenje poslova iz oblasti Zaštite od požara.

PROJEKTOVANJE:

stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara,
stabilnih sistema za automatsko gašenje požara,
hidrantske instalacije,
tehnoloških procesa,
gromobranske instalacije,
sistema protivpanične rasvete,
električnih instalacija niskog napona,
izrada plana zaštite od požara,
izrada glavnog projekta zaštite od požara,
procena rizika u vanrednim situacijama,
izrada plana zaštite i spasavanja,
izrada plana zaštite od udesa.

SERVISIRANJE:

stabilnih sistema za gašenje požara (šprinkler instalacije, instalacije sa raspršenom vodom i teškom penom, CO2 instalacije, instalacije sa halonom i instalacije sa prahom),
sistema za detekciju i dojavu požara,
sistema protivpanične rasvete,
prevoznih i ručnih protivpožarnih aparata,
hidrantskih instalacija.

EDUKACIJE:

Obuka zaposlenih u oblasti zaštite od požara,
Osposobljavanje zaposlenih za postupanje u vanrednim situacijama,
Provera znanja u oblasti zop,
Treninzi i vežbe evakuacije,
Obuke za korišćenje i rukovanje opremom za gašenje i spašavanje.

ISPITIVANJE:

protivpožarnih aparata tip S i HL na hladan vodeni pritisak,
protivpožarnih aparata tip CO2 na hladan vodeni pritisak,
boca iz stabilnih sistema na hladan vodeni pritisak,
termovizijska ispitivanja opreme za rad, postrojenja i tehnoloških procesa,
hidranata i pumpi na vozilima,
otpora gromobranskog uzemljenja,
otpora zaštitnog uzemljenja električnih instalacija,
elektroinstalacija u Ex zaštiti,
pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži,
pritiska u stacionarnim instalacijama,
prijem hidrantske mreže za nove objekte.

KONSALTING:

usluga lica stručno osposobljenog za obavljanje poslova zaštite od požara,
pravna podrška poslodavcima u oblasti zaštite od požara,
izrada pravila zaštite od požara,
izrada programa obuke iz zaštite od požara,
izrada analize požarne ugroženosti i nivoa rizika,
izrada studija organizovanja zaštite od požara,
izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara,
izrada plana evakuacije u slučaju požara,
izrada analize postojećeg stanja zaštite od požara,
izrada operativne karte gašenja,
izrada alarmnog plana,
stručni nadzor u oblasti zaštite od požara prilikom izvođenja građevinskih radova,
sudska veštačenja u oblasti zaštite od požara.

NADZOR:

nad izvođenjem radova na hidrantskoj instalaciji,
nad izvođenjem radova na stabilnim sistemima za gašenje požara,
nad izvođenjem radova na sistemima za dojavu požara.

IZVOĐENJE RADOVA:

montaža sistema za gašenje požara,
montaža sistema za dojavu požara,
montaža protivpožarne opreme prema zahtevima naručioca,
impregnacija drvenih i metalnih površina sredstvima za usporavanje gorenja,
montaža električnih i protivpožarnih instalacija na objektima visokogradnje,
montaža protivpožarnih vrata.

Vatrogroup Protivpozarna zastita Novi Sad

Pogledajte i:

Kontakt informacije:

 • Branislava Borote 3
 • Novi Sad
 • Srbija
 • 21000
 • 021/451 926
 • office@vatrogroup.co.rs
 • -

Radno vreme

 • Ponedeljak:
 • Utorak:
 • Sreda:
 • Četvrtak:
 • Petak:
 • Subota:
 • Nedelja:

Ocenite firmu:

 • Ocena 1
 • Ocena 2
 • Ocena 3
 • Ocena 4
 • Ocena 5