Zivinarstvo Curug

FARMA OSTOJIĆ

Farma Ostojić Čurug se više od jedne decenije bavi proizvodnjom osamnaest nedeljnih koka nosilja Lohmann Brown  po ISO 2200 standardu.  Proizvodni ciklus vrši se u savremeno opremljenim objektima čiji je pun kapacitet šesnaest hiljada koka. U narednim godinama delatnost firme je značajno proširena tako da obuhvata: – Proizvodnju i eksplatacija koka nosilja – Proizvodnju stočne hrane sa sopstvenim prevozom […]